Gửi hồ sơ qua mạng

Để giảm tối đa thời gianchi phí đi lại cho bạn cũng như giảm bớt thủ tục khai hồ sơ trên giấy truyền thống, sau khi xem kỹ Thông tin tuyển dụng của chúng tôi bạn có thể Gửi hồ sơ dự tuyển bằng cách nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây để gửi cho chúng tôi.

Nếu Hồ sơ dự tuyển của bạn đạt yêu cầu bạn sẽ được ưu tiên mời đến phỏng vấn thêm không phải khai lại hồ sơ nữa.

Khi nhận được Hồ sơ của bạn chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn giúp bạn hoàn thiện hồ sơ giải đáp các thắc mắc cho bạn.


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

* là những trường bạn cần phải nhập
Thông tin cá nhân
Thông tin gia đình
Tình trạng sức khỏeGiấy tờ/Bằng cấp/Chứng chỉ
Nguyện vọng đăng ký ngành nghề
Tài chính/Pháp lý

Kinh nghiệm làm việc
Mô tả những việc bạn đã từng và đang làm: mục đích chứng minh rằng bạn là một người lao động thực thụ, có đủ sức khỏe, sự chăm chỉ, sự nhẫn nại, cần cù trong công việc, cho dù là những việc làm đơn giản nhất!

Thư viện ảnh

  • Liên kết