Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh

Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam (Ngày 12 tháng 04 năm 2006)

Thư viện ảnh

  • Liên kết