Phong tục người Malaisia

Khi gặp và chào người khác, người Mã lai hơi cúi đầu, đưa một Khi gặp và chào người khác, người Mã lai hơi cúi đầu, đưa một hoặc hai tay ra chạm vào một hoặc hai tay của người khác rồi đưa bàn tay lên ngực.  Người Mã Lai không bắt tay người khác giới đồng thời tránh những đụng chạm kể cả ngẫu […]

Thư viện ảnh

  • Liên kết